Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
3 days
CSGO skin
+2.51%
FT / 0.2639
$ 3.06
CSGO skin
+82.68%
FT / 0.1907
$ 5.46
2 hours
CSGO skin
FT / 0.2261
$ 3.38
1 Day
CSGO skin
FT / 0.2430
$ 3.35
4 days
CSGO skin
FT / 0.3080
$ 3.26
6 days
CSGO skin
FT / 0.3210
$ 3.35
CSGO skin
FT / 0.1503
$ 3.26
CSGO skin
FT / 0.2096
$ 3.38
CSGO skin
FT / 0.3234
$ 3.20
CSGO skin
FT / 0.2527
$ 3.23
CSGO skin
FT / 0.2518
$ 3.17
CSGO skin
FT / 0.2094
$ 2.99

Trade skins for SCAR-20 Magna Carta Field-Tested