cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade

Chính sách giá

Giá vật phẩm được tự động điều chỉnh bởi hệ thống của chúng tôi. Giá cả phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như: loại vật phẩm, ngoại hình, có StatTrak™ hay không, mức độ phổ biến trong cộng đồng, hay lượng cầu trên các nền tảng giao dịch, v.v.

Chính sách giá của chúng tôi không trực phụ thuộc trực tiếp vào các trang khác, kể cả chợ trên Steam.

Ngoài ra, người dùng trên trang web của chúng tôi có thể bày bán các vật phẩm của họ với giá họ tự đặt ra. Các mặt hàng này thường được định giá cao hơn bình thường, chúng có thẻ màu vàng trong cửa sổ thông tin của vật phẩm và tỷ lệ phần trăm trong khung màu vàng nằm bên cạnh giá vật phẩm. Tỷ lệ phần trăm cho thấy người bán đặt ra giá cao hơn giá bình thường bao nhiêu.

Phụ phí

Phụ phí website là 7% và có thể được giảm xuống 4%.

Bạn cũng có thể giảm phụ phí của mình bằng cách mua gói PRIME. Trong khi gói được kích hoạt, phụ phí của bạn được giảm xuống còn 4%

Để biết thêm thông tin về việc giảm phụ phí, hãy xem

LoạiĐồ của bạn
(7% phí)
Đồ của bạn
(4% phí)
Đồ của bot
Chìa khoá98%101%105%
Dao93%96%100%
Hiếm93%96%100%
Vũ khí88%91%95%
Khác83%86%90%

Bảng thay đổi trong việc định giá các vật phẩm tùy thuộc vào các mức phụ phí

Phụ phí ngoài

Các mặt hàng hiếm trên CS.MONEY có thể phải trả thêm phí cho các thông số sau: hình dán có giá trị, float và pattern hiếm. Giá trị gia tăng được điều chỉnh tự động bởi hệ thống của chúng tôi và phụ thuộc vào rất nhiều đặc tính như: vị trí của hình dán có giá trị, độ hiếm và giá của nó; sự phổ biến của vật phẩm trong cộng đồng; tính độc đáo pattern. Mức độ gia tăng có thể tìm được ở trong cửa sổ thông tin vật phẩm.

Ngoài ra, các vật phẩm từ kho CS.MONEY có thể có mức đánh dấu bổ sung, tùy thuộc vào thời gian mở khóa của vật phẩm. Nó thay đổi từ 0% đến 13%. Khoản phí bổ sung này chỉ áp dụng cho các vật phẩm bot CS.MONEY; người dùng không thể nhận khoản phí bổ sung này cho mặt hàng của mình.

Due to market conditions and dynamics we may not be able to provide you with information on the exact amount of extra charges for each case. The information about the charge will be indicated on the item's page.

Xin lưu ý rằng do các phụ phí này, giá cho các vật phẩm giống nhau có thể khác nhau.