cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade

Bán skin nhanh chóng và dễ dàng

Đăng nhập qua Steam và nhận ưu đãi lớn về skin tại CS.MONEY Market

cards
Rút số dư vào thẻ
Bán skin và rút tiền thật vào thẻ Visa của bạn

Bán skin nhanh chóng và dễ dàng

FAQ
Sự khác biệt giữa bán ở chế độ Thị trường và chế độ Giao dịch là gì?
Tôi có thể bán 1 skin nhanh đến mức nào?
Tôi có thể bán bất kỳ skin nào tôi muốn?
Làm cách nào để tôi gửi skin cho người mua?
Làm cách nào để kiểm tra xem mặt hàng của tôi có được bán hay không?
Tiền được thêm vào số dư sau khi bán hàng nhanh như thế nào?
Tôi có thể đặt giá nào cho mặt hàng của mình?
Làm thế nào để rút tiền sau khi bán hàng?
Quản lý các ưu đãi về skinMọi lúc, mọi nơi — giao dịch, mua và bán giao diện trong ứng dụng của chúng tôi

Bán skin nhanh chóng và dễ dàng

Đăng nhập qua Steam và nhận ưu đãi lớn về skin tại CS.MONEY Market

cards
Rút số dư vào thẻ
Bán skin và rút tiền thật vào thẻ Visa của bạn

Bán skin nhanh chóng và dễ dàng

FAQ
Sự khác biệt giữa bán ở chế độ Thị trường và chế độ Giao dịch là gì?
Tôi có thể bán 1 skin nhanh đến mức nào?
Tôi có thể bán bất kỳ skin nào tôi muốn?
Làm cách nào để tôi gửi skin cho người mua?
Làm cách nào để kiểm tra xem mặt hàng của tôi có được bán hay không?
Tiền được thêm vào số dư sau khi bán hàng nhanh như thế nào?
Tôi có thể đặt giá nào cho mặt hàng của mình?
Làm thế nào để rút tiền sau khi bán hàng?
Quản lý các ưu đãi về skinMọi lúc, mọi nơi — giao dịch, mua và bán giao diện trong ứng dụng của chúng tôi