cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade

Bán skin để lấy tiền thật và rút tiền về thẻ của bạn

Ủy quyền với Steam và kiếm ưu đãi lớn cho các skins trên Thị trường CS.MONEY

cards
Rút tiền về thẻ nhanh chóng
Thời gian rút tiền trung bình ít hơn một giờ. Số tiền rút tối thiểu là $10.

Bán skin để lấy tiền thật và rút tiền về thẻ của bạn

FAQ
Có những phương thức rút tiền nào?
Chi phí rút tiền là gì ?
Tôi cần làm gì để rút tiền?
Quá trình rút tiền mất bao lâu?
Có thể rút tiền ở khu vực của tôi không?
Tôi nên làm gì nếu tiền không chuyển đến trong một thời gian dài?
Tại sao cần xác minh khi rút tiền?
Quản lý các ưu đãi về skinMọi lúc, mọi nơi — giao dịch, mua và bán giao diện trong ứng dụng của chúng tôi