Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
3 days
CSGO skin
ST / MW / 0.1125
$ 0.26
5 days
CSGO skin
ST / MW / 0.0865
$ 0.26
6 days
CSGO skin
ST / MW / 0.1034
$ 0.27
7 days
CSGO skin
ST / MW / 0.1237
$ 0.27

Trade skins for SCAR-20 Jungle Slipstream Minimal Wear