Flex FridayGet into flex mode50% biggest top up bonus ever$50K biggest prize-pool everFlex now
Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
FT / 0.2735
$ 3 232.30
CSGO skin
sticker
FT / 0.3297
$ 3 239.20
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
FT / 0.3421
$ 3 241.40
CSGO skin
sticker
FT / 0.2640
$ 3 256.50
CSGO skin
stickerstickersticker
FT / 0.1879
$ 3 290.73
CSGO skin
sticker
FT / 0.1963
$ 3 292.03
CSGO skin
sticker
FT / 0.2454
$ 3 458.99
4 days
CSGO skin
FT / 0.2678
$ 3 523.21
4 days
CSGO skin
sticker
FT / 0.2532
$ 3 523.64
4 days
CSGO skin
sticker
FT / 0.2719
$ 3 528.11
2 days
CSGO skin
sticker
FT / 0.2862
$ 3 606.16
6 days
CSGO skin
sticker
FT / 0.3037
$ 3 622.64
CSGO skin
sticker
+32.3%
FT / 0.2123
$ 4 444.44

Trade skins for AWP Medusa Field-Tested