Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+736.36%
ST / BS / 0.4515
$ 12.88
2 days
CSGO skin
ST / BS / 0.5364
$ 0.70
6 days
CSGO skin
ST / BS / 0.5195
$ 0.72

Trade skins for UMP-45 Exposure Battle-Scarred