Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
+62.68%
ST / BS / 0.4849
$ 21.49
CSGO skin
+41.48%
ST / BS / 0.5155
$ 18.69
CSGO skin
sticker
+44.26%
BS / 0.4728
$ 99.99

Trade skins for P90 Trigon Battle-Scarred