Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+498.2%
ST / BS / 0.4874
$ 9.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+618.35%
BS / 0.5574
$ 15.66
CSGO skin
stickersticker
+222.13%
BS / 0.5945
$ 15.72
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+356.39%
BS / 0.5163
$ 19.99

Trade skins for P90 Chopper Battle-Scarred