Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
3 days
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
Sv / BS / 0.5235
$ 0.13
3 days
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
Sv / BS / 0.7657
$ 0.13
6 days
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
Sv / BS / 0.7502
$ 0.13
6 days
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
Sv / BS / 0.4924
$ 0.13

Trade skins for XM1014 Urban Perforated Battle-Scarred