Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
sticker
+88.72%
ST / FT / 0.2293
$ 13.89
6 days
CSGO skin
ST / FT / 0.2405
$ 7.24

Trade skins for XM1014 Heaven Guard Field-Tested