Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
Bạn sẽ nhận
7 days
CSGO skin
ST / FT / 0.2406
$ 0.99
3 days
CSGO skin
FT / 0.1670
$ 0.39
4 days
CSGO skin
FT / 0.2096
$ 0.39
7 hours
CSGO skin
FT / 0.2211
$ 0.40

Trade skins for Nova Gila Field-Tested