Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
1 Day
CSGO skin
ST / FT / 0.3222
$ 0.26
4 days
CSGO skin
ST / FT / 0.2464
$ 0.26
7 days
CSGO skin
ST / FT / 0.2478
$ 0.27
1 Day
CSGO skin
sticker
FT / 0.3788
$ 8.47

Trade skins for Tec-9 Snek-9 Field-Tested