Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
21 hour
CSGO skin
ST / BS / 0.5419
$ 245.03
1 Day
CSGO skin
ST / BS / 0.6152
$ 238.47
3 days
CSGO skin
ST / BS / 0.4537
$ 236.28
6 days
CSGO skin
ST / BS / 0.4619
$ 245.03
CSGO skin
ST / BS / 0.5514
$ 247.22

Trade skins for Stiletto Knife Crimson Web Battle-Scarred