Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
1 Day
CSGO skin
ST / BS / 0.6918
$ 195.42
6 days
CSGO skin
ST / BS / 0.6668
$ 200.79
CSGO skin
ST / BS / 0.8614
$ 195.42
CSGO skin
+79.78%
BS / 0.9918
$ 265.99
CSGO skin
+79.78%
BS / 0.9927
$ 265.99
CSGO skin
+79.78%
BS / 0.9954
$ 265.99
6 days
CSGO skin
BS / 0.5333
$ 165.70

Trade skins for Stiletto Knife Blue Steel Battle-Scarred