Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / BS / 0.6488
$ 199.31
2 days
CSGO skin
ST / BS / 0.7854
$ 199.31
4 days
CSGO skin
+33.19%
BS / 0.8051
$ 201.64

Trade skins for Stiletto Knife Blue Steel Battle-Scarred