Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
2 days
CSGO skin
ST / BS / 0.5616
$ 119.55
CSGO skin
ST / BS / 0.5793
$ 109.68
22 hours
CSGO skin
BS / 0.6179
$ 102.33
1 Day
CSGO skin
BS / 0.7866
$ 99.59
2 days
CSGO skin
BS / 0.5418
$ 99.59
3 days
CSGO skin
BS / 0.4663
$ 98.68

Trade skins for Shadow Daggers Boreal Forest Battle-Scarred