Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / BS / 0.9846
$ 106.87
6 days
CSGO skin
ST / BS / 0.8645
$ 119.69
CSGO skin
ST / BS / 0.6889
$ 120.76
4 days
CSGO skin
BS / 0.5402
$ 81.07

Trade skins for Navaja Knife Blue Steel Battle-Scarred