Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
1 Day
CSGO skin
ST / WW / 0.3886
$ 331.31
6 days
CSGO skin
WW / 0.3831
$ 252.62

Trade skins for M9 Bayonet Urban Masked Well-Worn