Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
2 days
CSGO skin
ST / FT / 0.1709
$ 350.17
6 days
CSGO skin
ST / FT / 0.2091
$ 359.81
CSGO skin
ST / FT / 0.3483
$ 363.02
3 days
CSGO skin
+26.56%
FT / 0.3090
$ 350.97
CSGO skin
+30.42%
FT / 0.3712
$ 361.69
CSGO skin
+33.42%
FT / 0.2872
$ 369.99
6 days
CSGO skin
+35.67%
FT / 0.1983
$ 376.23
CSGO skin
+38.11%
FT / 0.1620
$ 383.00

Trade skins for M9 Bayonet Stained Field-Tested