Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
5 days
CSGO skin
BS / 0.9568
$ 289.28
CSGO skin
+35.44%
BS / 0.9205
$ 357.69
CSGO skin
+47.67%
ST / BS / 0.6075
$ 349.99
CSGO skin
+47.67%
ST / BS / 0.9301
$ 349.99

Trade skins for M9 Bayonet Stained Battle-Scarred