Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / FT / 0.1918
$ 683.66
CSGO skin
+39.07%
FT / 0.1693
$ 649.99

Trade skins for M9 Bayonet Slaughter Field-Tested