Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / BS / 0.8752
$ 581.44
CSGO skin
BS / 0.8398
$ 529.34

Trade skins for Karambit Blue Steel Battle-Scarred