Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / MW / 0.0707
$ 171.98
CSGO skin
+20.01%
MW / 0.0710
$ 138.99
CSGO skin
+20.61%
MW / 0.0830
$ 139.69
1 Day
CSGO skin
MW / 0.1422
$ 126.24
2 days
CSGO skin
MW / 0.0744
$ 126.24
4 days
CSGO skin
MW / 0.0745
$ 126.24

Trade skins for Gut Knife Damascus Steel Minimal Wear