Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
2 days
CSGO skin
ST / BS / 0.4887
$ 221.92
7 days
CSGO skin
ST / BS / 0.4928
$ 228.03
5 days
CSGO skin
BS / 0.4872
$ 145.33

Trade skins for Bowie Knife Damascus Steel Battle-Scarred