Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
2 days
CSGO skin
+0.6%
ST / WW / 0.4157
$ 4.85
1 Day
CSGO skin
ST / WW / 0.4234
$ 5.25
2 days
CSGO skin
ST / WW / 0.4180
$ 5.25
4 days
CSGO skin
ST / WW / 0.3939
$ 5.25
6 days
CSGO skin
ST / WW / 0.4418
$ 5.40
6 days
CSGO skin
WW / 0.4112
$ 2.13

Trade skins for Galil AR Chromatic Aberration Well-Worn