Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
4 days
CSGO skin
FT / 0.2233
$ 0.16
5 days
CSGO skin
FT / 0.2150
$ 0.17
6 days
CSGO skin
FT / 0.1624
$ 0.17

Trade skins for Nova Windblown Field-Tested