Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
4 days
CSGO skin
ST / FT / 0.3139
$ 0.25
5 days
CSGO skin
ST / FT / 0.2216
$ 0.25
6 days
CSGO skin
ST / FT / 0.1858
$ 0.26
7 days
CSGO skin
ST / FT / 0.1997
$ 0.26

Trade skins for Nova Exo Field-Tested