Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
5 days
CSGO skin
ST / BS / 0.8962
$ 172.88
4 days
CSGO skin
BS / 0.9742
$ 138.92
5 days
CSGO skin
BS / 0.6703
$ 138.92
6 days
CSGO skin
BS / 0.7753
$ 142.74

Trade skins for Stiletto Knife Stained Battle-Scarred