Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / BS / 0.4821
$ 318.86
6 days
CSGO skin
BS / 0.6500
$ 330.19

Trade skins for M9 Bayonet Urban Masked Battle-Scarred