Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
5 days
CSGO skin
BS / 0.5524
$ 269.92
CSGO skin
+29.1%
BS / 0.5396
$ 319.69

Trade skins for M9 Bayonet Scorched Battle-Scarred