Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
4 days
CSGO skin
ST / BS / 0.6668
$ 142.47
6 days
CSGO skin
ST / BS / 0.7694
$ 147.70
CSGO skin
ST / BS / 0.9282
$ 130.71
5 days
CSGO skin
BS / 0.9539
$ 114.47
CSGO skin
BS / 0.8214
$ 113.42

Trade skins for Gut Knife Blue Steel Battle-Scarred