Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / BS / 0.7316
$ 157.98
2 days
CSGO skin
ST / BS / 0.6740
$ 172.20
5 days
CSGO skin
ST / BS / 0.7247
$ 172.20
CSGO skin
ST / BS / 0.6496
$ 172.20
4 days
CSGO skin
BS / 0.7830
$ 130.77
5 days
CSGO skin
BS / 0.7206
$ 130.77
6 days
CSGO skin
BS / 0.7862
$ 134.37

Trade skins for Classic Knife Boreal Forest Battle-Scarred