cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade
item

Hạng mục

Mặc định

Ấn tượng

Giới hạn hao mòn

0%
100%
case_icon10 Year Birthday Sticker Capsule

Giá tối thiểu

$ 0.50
Similar items
Khoá
Người bán
Sticker | Vertigo's Hero (Holo)
3 days
CS.MONEY
$ 0.50
Sticker | Vertigo's Hero (Holo)
5 days
CS.MONEY
$ 0.50
Sticker | Vertigo's Hero (Holo)
3 days
CS.MONEY
$ 0.50
item

Hạng mục

Mặc định

Ấn tượng

Giới hạn hao mòn

0%
100%
case_icon10 Year Birthday Sticker Capsule

Giá tối thiểu

$ 0.50
Similar items