cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade
item

Hạng mục

StatTrak™

:Mil-Spec

Giới hạn hao mòn

0%
100%
case_iconRevolver Case

Giá tối thiểu

$ 0.76
Similar items
Khoá
Người bán
StatTrak™ Sawed-Off | Yorick (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.76
StatTrak™ Sawed-Off | Yorick (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.76
StatTrak™ Sawed-Off | Yorick (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.86

Về Sawed-Off | Yorick

BênCả hai
Tổn thương cơ thể40 / 30
Tổn thương ở đầu128 / 96
Kill award$ 900 / $ 450
Dung lượng tạp chí7 / 32
Giá trong game$ 1100
Phạm vi chính xác2.2 m
Tốc độ bắn71 shots/phút
Tốc độ chạy210
item

Hạng mục

StatTrak™

:Mil-Spec

Giới hạn hao mòn

0%
100%
case_iconRevolver Case

Giá tối thiểu

$ 0.76
Similar items

Sawed-Off | Yorick

Về Sawed-Off | Yorick