cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade

Hạng mục

Mặc định

Hạng tiêu dùng

Giới hạn hao mòn

8%
50%
collection_iconThe Havoc Collection

Giá tối thiểu

$ 0.53
Similar items
Khoá
Người bán
PP-Bizon | Death Rattle (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.53
PP-Bizon | Death Rattle (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.53
PP-Bizon | Death Rattle (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.53
PP-Bizon | Death Rattle (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.53
PP-Bizon | Death Rattle (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.53
PP-Bizon | Death Rattle (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.53
PP-Bizon | Death Rattle (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.53
PP-Bizon | Death Rattle (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.53
PP-Bizon | Death Rattle (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.53
PP-Bizon | Death Rattle (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.53

Về PP-Bizon | Death Rattle

BênCả hai
Tổn thương cơ thể33 / 19
Tổn thương ở đầu108 / 61
Kill award$ 600 / $ 300
Dung lượng tạp chí64 / 120
Giá trong game$ 1400
Phạm vi chính xác10 m
Tốc độ bắn750 shots/phút
Tốc độ chạy240
item

Hạng mục

Mặc định

Hạng tiêu dùng

Giới hạn hao mòn

8%
50%
collection_iconThe Havoc Collection

Giá tối thiểu

$ 0.53
Similar items

PP-Bizon | Death Rattle

Về PP-Bizon | Death Rattle