cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade

Hạng mục

Mặc định

:Mil-Spec

Giới hạn hao mòn

0%
60%
collection_iconThe Operation Broken Fang Collection

Giá tối thiểu

$ 0.72
Similar items
Khoá
Người bán
P90 | Cocoa Rampage (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.72
P90 | Cocoa Rampage (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.72
P90 | Cocoa Rampage (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.72
P90 | Cocoa Rampage (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.81

Về P90 | Cocoa Rampage

BênCả hai
Tổn thương cơ thể32 / 22
Tổn thương ở đầu103 / 71
Kill award$ 300 / $ 150
Dung lượng tạp chí50 / 100
Giá trong game$ 2350
Phạm vi chính xác10 m
Tốc độ bắn857 shots/phút
Tốc độ chạy230
item

Hạng mục

Mặc định

:Mil-Spec

Giới hạn hao mòn

0%
60%
collection_iconThe Operation Broken Fang Collection

Giá tối thiểu

$ 0.72
Similar items

P90 | Cocoa Rampage

Về P90 | Cocoa Rampage