cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade
item

Hạng mục

StatTrak™

:Mil-Spec

Giới hạn hao mòn

0%
50%
collection_iconThe Wildfire Collection

Giá tối thiểu

$ 0.59
Similar items
Khoá
Người bán
StatTrak™ MAC-10 | Lapis Gator (Field-Tested)
5 days
CS.MONEY
$ 0.59
StatTrak™ MAC-10 | Lapis Gator (Field-Tested)
CS.MONEY
$ 0.59
StatTrak™ MAC-10 | Lapis Gator (Field-Tested)
6 days
CS.MONEY
$ 0.59
StatTrak™ MAC-10 | Lapis Gator (Field-Tested)
4 days
CS.MONEY
$ 0.59
StatTrak™ MAC-10 | Lapis Gator (Field-Tested)
13 hours
CS.MONEY
$ 0.59
StatTrak™ MAC-10 | Lapis Gator (Field-Tested)
CS.MONEY
$ 0.59
StatTrak™ MAC-10 | Lapis Gator (Field-Tested)
2 days
CS.MONEY
$ 0.59

Về MAC-10 | Lapis Gator

BênCả hai
Tổn thương cơ thể35 / 20
Tổn thương ở đầu114 / 65
Kill award$ 600 / $ 300
Dung lượng tạp chí30 / 100
Giá trong game$ 1050
Phạm vi chính xác11 m
Tốc độ bắn800 shots/phút
Tốc độ chạy240
item

Hạng mục

StatTrak™

:Mil-Spec

Giới hạn hao mòn

0%
50%
collection_iconThe Wildfire Collection

Giá tối thiểu

$ 0.59
Similar items

MAC-10 | Lapis Gator

Về MAC-10 | Lapis Gator