cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade

Hạng mục

StatTrak™

Hàng hạn chế

Giới hạn hao mòn

0%
100%
collection_iconThe Phoenix Collection

Giá tối thiểu

$ 14.41
Similar items
Khoá
Người bán
StatTrak™ MAC-10 | Heat (Factory New)
stickerstickerstickersticker
CS.MONEY
$ 14.41

Về MAC-10 | Heat

BênCả hai
Tổn thương cơ thể35 / 20
Tổn thương ở đầu114 / 65
Kill award$ 600 / $ 300
Dung lượng tạp chí30 / 100
Giá trong game$ 1050
Phạm vi chính xác11 m
Tốc độ bắn800 shots/phút
Tốc độ chạy240
item

Hạng mục

StatTrak™

Hàng hạn chế

Giới hạn hao mòn

0%
100%
collection_iconThe Phoenix Collection

Giá tối thiểu

$ 14.41
Similar items

MAC-10 | Heat

Về MAC-10 | Heat