cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade
item

Hạng mục

StatTrak™

:Mil-Spec

Giới hạn hao mòn

0%
90%
collection_iconThe Dreams & Nightmares Collection

Giá tối thiểu

$ 0.21
Similar items
Khoá
Người bán
StatTrak™ MAC-10 | Ensnared (Minimal Wear)
5 days
CS.MONEY
$ 0.21
StatTrak™ MAC-10 | Ensnared (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.21
StatTrak™ MAC-10 | Ensnared (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.21
StatTrak™ MAC-10 | Ensnared (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.21
StatTrak™ MAC-10 | Ensnared (Minimal Wear)
sticker
CS.MONEY
$ 0.21
StatTrak™ MAC-10 | Ensnared (Minimal Wear)
1 Day
CS.MONEY
$ 0.21
StatTrak™ MAC-10 | Ensnared (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.21
StatTrak™ MAC-10 | Ensnared (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 0.21
StatTrak™ MAC-10 | Ensnared (Minimal Wear)
sticker
CS.MONEY
$ 0.21
StatTrak™ MAC-10 | Ensnared (Minimal Wear)
2 days
CS.MONEY
$ 0.21

Về MAC-10 | Ensnared

BênCả hai
Tổn thương cơ thể35 / 20
Tổn thương ở đầu114 / 65
Kill award$ 600 / $ 300
Dung lượng tạp chí30 / 100
Giá trong game$ 1050
Phạm vi chính xác11 m
Tốc độ bắn800 shots/phút
Tốc độ chạy240
item

Hạng mục

StatTrak™

:Mil-Spec

Giới hạn hao mòn

0%
90%
collection_iconThe Dreams & Nightmares Collection

Giá tối thiểu

$ 0.21
Similar items

MAC-10 | Ensnared

Về MAC-10 | Ensnared