cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade
item

Hạng mục

StatTrak™

Hạng tuyệt mật

Giới hạn hao mòn

0%
100%
collection_iconThe Prisma 2 Collection

Giá tối thiểu

$ 2.82
Similar items
Khoá
Người bán
StatTrak™ MAC-10 | Disco Tech (Well-Worn)
sticker
CS.MONEY
$ 2.82
StatTrak™ MAC-10 | Disco Tech (Well-Worn)
stickerstickerstickersticker
5 days
CS.MONEY
$ 3.19
StatTrak™ MAC-10 | Disco Tech (Well-Worn)
14 hours
CS.MONEY
$ 3.19
StatTrak™ MAC-10 | Disco Tech (Well-Worn)
3 days
CS.MONEY
$ 3.19
StatTrak™ MAC-10 | Disco Tech (Well-Worn)
sticker
1 Day
CS.MONEY
$ 3.19
StatTrak™ MAC-10 | Disco Tech (Well-Worn)
sticker
3 days
CS.MONEY
$ 3.19
StatTrak™ MAC-10 | Disco Tech (Well-Worn)
CS.MONEY
$ 3.19
StatTrak™ MAC-10 | Disco Tech (Well-Worn)
sticker
14 hours
CS.MONEY
$ 3.19
StatTrak™ MAC-10 | Disco Tech (Well-Worn)
2 days
CS.MONEY
$ 3.19
StatTrak™ MAC-10 | Disco Tech (Well-Worn)
4 days
CS.MONEY
$ 3.19

Về MAC-10 | Disco Tech

BênCả hai
Tổn thương cơ thể35 / 20
Tổn thương ở đầu114 / 65
Kill award$ 600 / $ 300
Dung lượng tạp chí30 / 100
Giá trong game$ 1050
Phạm vi chính xác11 m
Tốc độ bắn800 shots/phút
Tốc độ chạy240
item

Hạng mục

StatTrak™

Hạng tuyệt mật

Giới hạn hao mòn

0%
100%
collection_iconThe Prisma 2 Collection

Giá tối thiểu

$ 2.82
Similar items

MAC-10 | Disco Tech

Về MAC-10 | Disco Tech