cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade
item

Hạng mục

Mặc định

Hàng hạn chế

Giới hạn hao mòn

0%
70%
collection_iconThe Havoc Collection

Giá tối thiểu

$ 68.46
Similar items
Khoá
Người bán
Galil AR | Phoenix Blacklight (Factory New)
sticker
CS.MONEY
$ 68.46
Galil AR | Phoenix Blacklight (Factory New)
2 days
CS.MONEY
$ 68.46

Về Galil AR | Phoenix Blacklight

BênKhủng bố
Tổn thương cơ thể37 / 29
Tổn thương ở đầu120 / 92
Kill award$ 300 / $ 150
Dung lượng tạp chí35 / 90
Giá trong game$ 2000
Phạm vi chính xác16 m
Tốc độ bắn666 shots/phút
Tốc độ chạy215
item

Hạng mục

Mặc định

Hàng hạn chế

Giới hạn hao mòn

0%
70%
collection_iconThe Havoc Collection

Giá tối thiểu

$ 68.46
Similar items

Galil AR | Phoenix Blacklight

Về Galil AR | Phoenix Blacklight