cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade

Hạng mục

Mặc định

Hạng công nghiệp

Giới hạn hao mòn

0%
50%
collection_iconThe 2021 Mirage Collection
collection_icon Có thể tìm thấy trong 3 hòm

Giá tối thiểu

$ 3.74
Similar items
Khoá
Người bán
CZ75-Auto | Midnight Palm (Factory New)
stickerstickerstickersticker
CS.MONEY
$ 3.74
CZ75-Auto | Midnight Palm (Factory New)
CS.MONEY
$ 4.08
CZ75-Auto | Midnight Palm (Factory New)
CS.MONEY
$ 4.23
CZ75-Auto | Midnight Palm (Factory New)
4 days
CS.MONEY
$ 4.23

Về CZ75-Auto | Midnight Palm

BênCả hai
Tổn thương cơ thể38 / 29
Tổn thương ở đầu123 / 95
Kill award$ 100 / $ 50
Dung lượng tạp chí12 / 12
Giá trong game$ 500
Phạm vi chính xác11 m
Tốc độ bắn600 shots/phút
Tốc độ chạy240
item

Hạng mục

Mặc định

Hạng công nghiệp

Giới hạn hao mòn

0%
50%
collection_iconThe 2021 Mirage Collection
collection_icon Có thể tìm thấy trong 3 hòm

Giá tối thiểu

$ 3.74
Similar items

CZ75-Auto | Midnight Palm

Về CZ75-Auto | Midnight Palm