cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade

Hạng mục

Mặc định

Hạng tiêu dùng

Giới hạn hao mòn

6%
80%
collection_iconThe Canals Collection

Giá tối thiểu

$ 1.41
Similar items
Khoá
Người bán
CZ75-Auto | Indigo (Field-Tested)
CS.MONEY
$ 1.41
CZ75-Auto | Indigo (Field-Tested)
CS.MONEY
$ 1.41
CZ75-Auto | Indigo (Field-Tested)
CS.MONEY
$ 1.46
CZ75-Auto | Indigo (Field-Tested)
7 days
CS.MONEY
$ 1.46
CZ75-Auto | Indigo (Field-Tested)
5 days
CS.MONEY
$ 1.46
CZ75-Auto | Indigo (Field-Tested)
6 days
CS.MONEY
$ 1.46
CZ75-Auto | Indigo (Field-Tested)
6 days
CS.MONEY
$ 1.46

Về CZ75-Auto | Indigo

BênCả hai
Tổn thương cơ thể38 / 29
Tổn thương ở đầu123 / 95
Kill award$ 100 / $ 50
Dung lượng tạp chí12 / 12
Giá trong game$ 500
Phạm vi chính xác11 m
Tốc độ bắn600 shots/phút
Tốc độ chạy240
item

Hạng mục

Mặc định

Hạng tiêu dùng

Giới hạn hao mòn

6%
80%
collection_iconThe Canals Collection

Giá tối thiểu

$ 1.41
Similar items

CZ75-Auto | Indigo

Về CZ75-Auto | Indigo