cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade

Hạng mục

Mặc định

:Mil-Spec

Giới hạn hao mòn

0%
40%
collection_iconThe eSports 2014 Summer Collection
case_iconeSports 2014 Summer Case

Giá tối thiểu

$ 2.38
Similar items
Khoá
Người bán
CZ75-Auto | Hexane (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 2.38
CZ75-Auto | Hexane (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 2.38

Về CZ75-Auto | Hexane

BênCả hai
Tổn thương cơ thể38 / 29
Tổn thương ở đầu123 / 95
Kill award$ 100 / $ 50
Dung lượng tạp chí12 / 12
Giá trong game$ 500
Phạm vi chính xác11 m
Tốc độ bắn600 shots/phút
Tốc độ chạy240
item

Hạng mục

Mặc định

:Mil-Spec

Giới hạn hao mòn

0%
40%
collection_iconThe eSports 2014 Summer Collection
case_iconeSports 2014 Summer Case

Giá tối thiểu

$ 2.38
Similar items

CZ75-Auto | Hexane

Về CZ75-Auto | Hexane