cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade

Hạng mục

StatTrak™

:Mil-Spec

Giới hạn hao mòn

0%
45%
collection_iconThe Shattered Web Collection
case_iconShattered Web Case

Giá tối thiểu

$ 0.72
Similar items
Khoá
Người bán
StatTrak™ SCAR-20 | Torn (Well-Worn)
CS.MONEY
$ 0.72

Về SCAR-20 | Torn

BênChống khủng bố
Tổn thương cơ thể99 / 82
Tổn thương ở đầu319 / 263
Kill award$ 300 / $ 150
Dung lượng tạp chí20 / 90
Giá trong game$ 5000
Phạm vi chính xác66 m
Tốc độ bắn240 shots/phút
Tốc độ chạy215
item

Hạng mục

StatTrak™

:Mil-Spec

Giới hạn hao mòn

0%
45%
collection_iconThe Shattered Web Collection
case_iconShattered Web Case

Giá tối thiểu

$ 0.72
Similar items

SCAR-20 | Torn

Về SCAR-20 | Torn