cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade
item

Hạng mục

StatTrak™

Hàng hạn chế

Giới hạn hao mòn

0%
100%
collection_iconThe Gamma 2 Collection
case_iconGamma 2 Case

Giá tối thiểu

$ 0.39
Similar items
Khoá
Người bán
StatTrak™ SCAR-20 | Powercore (Well-Worn)
sticker
CS.MONEY
$ 0.39
StatTrak™ SCAR-20 | Powercore (Well-Worn)
CS.MONEY
$ 0.39
StatTrak™ SCAR-20 | Powercore (Well-Worn)
7 days
CS.MONEY
$ 0.44
StatTrak™ SCAR-20 | Powercore (Well-Worn)
4 days
CS.MONEY
$ 0.44

Về SCAR-20 | Powercore

BênChống khủng bố
Tổn thương cơ thể99 / 82
Tổn thương ở đầu319 / 263
Kill award$ 300 / $ 150
Dung lượng tạp chí20 / 90
Giá trong game$ 5000
Phạm vi chính xác66 m
Tốc độ bắn240 shots/phút
Tốc độ chạy215
item

Hạng mục

StatTrak™

Hàng hạn chế

Giới hạn hao mòn

0%
100%
collection_iconThe Gamma 2 Collection
case_iconGamma 2 Case

Giá tối thiểu

$ 0.39
Similar items

SCAR-20 | Powercore

Về SCAR-20 | Powercore