cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade

Hạng mục

Mặc định

:Mil-Spec

Giới hạn hao mòn

0%
100%
collection_iconThe Falchion Collection
case_iconFalchion Case

Giá tối thiểu

$ 0.32
Similar items
Khoá
Người bán
Galil AR | Rocket Pop (Battle-Scarred)
7 days
CS.MONEY
$ 0.32
Galil AR | Rocket Pop (Battle-Scarred)
3 days
CS.MONEY
$ 0.32
Galil AR | Rocket Pop (Battle-Scarred)
stickersticker
3 days
CS.MONEY
$ 0.32
Galil AR | Rocket Pop (Battle-Scarred)
CS.MONEY
$ 0.32
Galil AR | Rocket Pop (Battle-Scarred)
3 days
CS.MONEY
$ 0.32

Về Galil AR | Rocket Pop

BênKhủng bố
Tổn thương cơ thể37 / 29
Tổn thương ở đầu120 / 92
Kill award$ 300 / $ 150
Dung lượng tạp chí35 / 90
Giá trong game$ 2000
Phạm vi chính xác16 m
Tốc độ bắn666 shots/phút
Tốc độ chạy215
item

Hạng mục

Mặc định

:Mil-Spec

Giới hạn hao mòn

0%
100%
collection_iconThe Falchion Collection
case_iconFalchion Case

Giá tối thiểu

$ 0.32
Similar items

Galil AR | Rocket Pop

Về Galil AR | Rocket Pop