cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade

Hạng mục

Mặc định

Hàng hạn chế

Giới hạn hao mòn

6%
80%
collection_iconThe eSports 2013 Collection
case_iconeSports 2013 Case

Giá tối thiểu

$ 0
Similar items

Không thể tải dữ liệu

Đã xảy ra sự cố. Nhấp vào "Làm mới" để tải lại danh sách.

Về Galil AR | Orange DDPAT

BênKhủng bố
Tổn thương cơ thể37 / 29
Tổn thương ở đầu120 / 92
Kill award$ 300 / $ 150
Dung lượng tạp chí35 / 90
Giá trong game$ 2000
Phạm vi chính xác16 m
Tốc độ bắn666 shots/phút
Tốc độ chạy215
item

Hạng mục

Mặc định

Hàng hạn chế

Giới hạn hao mòn

6%
80%
collection_iconThe eSports 2013 Collection
case_iconeSports 2013 Case

Giá tối thiểu

$ 0
Similar items

Không thể tải dữ liệu

Đã xảy ra sự cố. Nhấp vào "Làm mới" để tải lại danh sách.

Galil AR | Orange DDPAT

Về Galil AR | Orange DDPAT