cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade

Hạng mục

Mặc định

:Mil-Spec

Giới hạn hao mòn

0%
60%
collection_iconThe Huntsman Collection
case_iconHuntsman Weapon Case

Giá tối thiểu

$ 2.60
Similar items
Khoá
Người bán
Galil AR | Kami (Factory New)
CS.MONEY
$ 2.60
Galil AR | Kami (Factory New)
sticker
1 Day
CS.MONEY
$ 2.94
Galil AR | Kami (Factory New)
stickerstickersticker
23 hours
CS.MONEY
$ 2.94

Về Galil AR | Kami

BênKhủng bố
Tổn thương cơ thể37 / 29
Tổn thương ở đầu120 / 92
Kill award$ 300 / $ 150
Dung lượng tạp chí35 / 90
Giá trong game$ 2000
Phạm vi chính xác16 m
Tốc độ bắn666 shots/phút
Tốc độ chạy215
item

Hạng mục

Mặc định

:Mil-Spec

Giới hạn hao mòn

0%
60%
collection_iconThe Huntsman Collection
case_iconHuntsman Weapon Case

Giá tối thiểu

$ 2.60
Similar items

Galil AR | Kami

Về Galil AR | Kami