cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade

Hạng mục

Mặc định

Hạng tiêu dùng

Giới hạn hao mòn

0%
60%
collection_iconThe Mirage Collection
collection_icon Có thể tìm thấy trong 13 hòm

Giá tối thiểu

$ 0
Similar items

Không thể tải dữ liệu

Đã xảy ra sự cố. Nhấp vào "Làm mới" để tải lại danh sách.

Về Galil AR | Hunting Blind

BênKhủng bố
Tổn thương cơ thể37 / 29
Tổn thương ở đầu120 / 92
Kill award$ 300 / $ 150
Dung lượng tạp chí35 / 90
Giá trong game$ 2000
Phạm vi chính xác16 m
Tốc độ bắn666 shots/phút
Tốc độ chạy215
item

Hạng mục

Mặc định

Hạng tiêu dùng

Giới hạn hao mòn

0%
60%
collection_iconThe Mirage Collection
collection_icon Có thể tìm thấy trong 13 hòm

Giá tối thiểu

$ 0
Similar items

Không thể tải dữ liệu

Đã xảy ra sự cố. Nhấp vào "Làm mới" để tải lại danh sách.

Galil AR | Hunting Blind

Về Galil AR | Hunting Blind